דוחות שנתיים

עריכת ובקורת דוחות שנתיים - משרדנו מכין את הדוחות הנ"ל, כשבמהלך ההכנה נעשית סקירת האפשרויות לתכנון מס אופטימלי לכל דו"ח. משרדנו בודק את מערך הביקורת הפנימית בעסק ומנתח את הסיכונים הקיימים והדרכים להתמודדות ולהקטנת החשיפות הקיימות. משרדנו מכין את הדוחות ומגיש לרשויות המס לאחר שידור הדוחות ישירות מהמשרד.

 • עריכה ובקורת דוחות כספיים לחברות.
 • הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים.
 • בדיקה ועריכת דוחות החזרי מס לשכירים.

ייעוץ כלכלי ופיננסי לעסקים

משרדנו מתכנן ומייעץ לעסקים ייעוץ כלכלי ופיננסי. אנו עורכים בדיקות תמחיר,כולל ממשקים מהנה"ח לגיליון חישוב (Excel), עריכת תזרימי מזומנים, בניית תקציב וניתוח מעקב ביצוע, וכלי ניהול דיווח ובקרה שיציגו את המידע המלא להנהלת העסק לצורך קבלת החלטות הניהול. משרדנו מייעץ ומלווה עסקים מול בנקים וקרנות סיוע לעסקים.

 • עריכה ותזרימי מזומנים
 • בניית תקציב וניתוח מעקב ביצוע.
 • ייעוץ וליווי עסקי בגיוסי הון.

דיוני שומות והצהרות הון

משרדנו מייצג מול רשויות המס בדיוני שומות, הן ללקוחות המשרד, והן לחברות ויחידים שמנוהלים באופן שוטף או שנוהלו בעבר ע"י מייצג אחר, במסגרת הדרישות התקופתיות להצהרות הון מנישומים, למשרדנו ידע וניסיון מעמיק בעריכת הצהרות ההון ובבדיקות השוואת ההון כדי להקטין החשיפה מכלי זה של מס הכנסה.

 • ייצוג מול רשויות המס בדיוני שומות
 • הצהרות הון לנישומים
 • ידע מעמיק בעריכת הצהרות ההון

חוות דעת לבית משפט לבוררויות

למשרד ידע וניסיון בהכנת חוות דעת מומחה לבית המשפט וכן בניהול בוררויות וגישור.

 • ייצוג מול רשויות המס בדיוני שומות
 • הצהרות הון לנישומים
 • ידע מעמיק בעריכת הצהרות ההון

הנהלת חשבונות ומשכורות

שירות נלווה - הנהלת חשבונות ומשכורות

המשרד מנהל באופן שוטף את כל מערך הנהלת החשבונות ללקוחות. החל מניהול חשבונות חד- צירי ליחידים ועד להנהלת חשבונות כפולה לעסקים גדולים וחברות. הנהלת החשבונות מפיקה דיווחים תקופתיים ללקוח. הנהלת החשבונות מדווחת את הדיווחים התקופתיים הנדרשים לרשויות המס (מע"מ מ"ה וב"ל). המשרד מפיק משכורות חודשיות ללקוחות, מעביר הדיווחים הנדרשים למחלקות הניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי, מגיש דיווח למעבידים ומסייע למעבידים להתמצא בסבך חוקי העבודה והשינויים התכופים בנושאי שכר.

 • ניהול חשבונות חד-צדדי וכפולה לעסקים גדולים וחברות.
 • דיווחים תקופתיים ללקוח.
 • הפקת משכורות חודשיות ללקוחות
 • דיווחים לרשויות : מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי.
 • סיוע בסבך חוקי העבודה והשינויים התכופים בנושאי שכר.