טיפים לנושא מקדמות מס הכנסה

במידה ונוצר חוב במס הכנסה לשנת מס מסויימת מעבר למקדמות ששולמו במהלך השנה השוטפת, החוב נושא ריבית והפרשי הצמדה רק מתחילת השנה שאחרי שנת המס. (זאת בתנאים ששילמנו את המקדמות באופן שוטף במשך השנה על פי דרישת רשויות המס) כלומר חוב בגין שנת 2009, הריבית והצמדה בגינו ישאו ריבית והפרשי הצמדה מ-1.1.10 על פי החוק. ניתן לבדוק עם רואה חשבון או יועץ מס את ההפרשים מתחילת שנת מס 2009 ואז במידה וצפוי חוב נוסף לשנת מס 2009 על פי התחזיות עד לסוף השנה ניתן לטפל בהפרש במספר אפשרויות:

אפשרות אחת
במהלך שנת 2009 ניתן לשלם את החוב עד ל-31.1.10 ואז אין חיוב בגין הצמדה וריבית לשנת מס 2009, או לשלם את החוב עד סוף פברואר או מרץ ואז לשלם הפרש הצמדה וריבית חלקיים.

אפשרות שנייה

לחכות להגשת הדו"ח בפועל ואז לבקש ממס הכנסה לפרוס את החוב. במקרה הזה במידה והאינפלציה נמוכה, מדובר בריבית סבירה של מדד המחירים לצרכן בתוספת 4% ריבית שנתית. הבעיה היא שברגע שיוגש הדוח לא רק שיווצר חוב בגין 2009, אלא מס הכנסה יגדיל את המקדמות לשנת 2010 שאותן קשה לפרוס, אם בכלל – מצב שיקשה על תזרים המזומנים שלנו. במקרה זה, אם אתה מיוצג על ידי רואה חשבון או יועץ מס המשדרים את דוחותיהם למס הכנסה, הרי שיש ברשותו אורכות המאפשרות להגיש את הדוח עד סוף נובמבר. ניתן לבקש מהמייצג להגיש את הדו"ח ב-30 לדצמבר ואז מס הכנסה יתקשה להגדיל את המקדמו במהלך השנה השוטפת היות והקנס בגין אי הגשת דוח במועד מוטל על איחור של חודש ומעלה לפי סעיף 188 (א) לפקודת מס הכנסה. במקרה הזה בעל/ת העסק הקל על תזרים המזומן השוטף וחסך ריבית, כיוון שהזכרנו שהמקדמות במהלך השנה השוטפת לשנת 2010 לא צוברות ריבית.

מתי להזהר במצב של החזר מס הכנסה

היות שמס הכנסה מעדכן את המקדמות לפי שנים קודמות, הרי שישנו מצב אבסורדי בו נדרש מבעל העסק לשלם מקדמות קטנות יחסית במהלך השנה, וכאשר מס הכנסה קולט את הדו"ח השנתי נוצר החזר מס לנישום לגבי מס שנה קודמת שבגינה הוגש הדוח, ומצד שני מס הכנסה מודיע לנישום שהוא מתעתד להגדיל את מקדמותיו השוטפות. במקרה הזה על בעל העסק לרוץ למייצג בכדי שיבדוק את הגדלת המקדמות, ולבקש ממנו לבדוק את תחזית המס לשנה השוטפת ולהקטין את המקדמות בהתאם. במידה והקטנת המקדמות לא תבוצע, מזדרז מס הכנסה אחרי תקופה קצרה לאחר ההודעה לקזז את ההחזר המס אל מול הגדלת המקדמות לשנה השוטפת, והנישום נשאר ללא סכום הכסף שעליו הוא הסתמך לצורך תזרים המזומן השוטף. גם אם מבוצעת הקטנת מקדמות לאחר קיזוז החזר המס, מסרב בדרך כלל מס הכנסה להחזיר את המס לנישום, ועל הנישום לחכות לשנה לאחר מכן, ולהגיש את הדוח השנתי כדי לקבל את ההחזר. מס הכנסה מרוויח פעם נוספת כיוון שההחזר צובר הפרשי הצמדה וריבית במהלך השנה שלאחר שנת המס השוטפת, וברגע שההחזר מס משנה קודמת קוזז מול מקדמות מס הכנסה השוטפת, הרי וכמו שהזכרנו מקודם המקדמות במהלך השנה השוטפת לא צוברות, ריבית וכספו של הנישום נשחק!

בכבוד רב
פרלמוטר רונן, רואה חשבון
פרלמוטר טמיר ייזום בע"מ