ניהול נכון של תזרים תשלומי המס וביטוח לאומי או "סינדרים ה-15 לחודש"

מאת פרלמוטר רונן, רו"ח – שותף במשרד פרלמוטר טמיר ושות' ומנהל מאגר מידע "פרלמוטר טמיר ייזום בע"מ"

כל בעל עסק וחברה מכיר את המושג שנקרא ה"15 לחודש". יום בחודש שבו הוא נדרש לשלם בבת אחת את התשלומים בגין החודש או החודשיים הקודמים לרשויות השונות: מס ערך מוסף, מקדמות מס הכנסה, מקדמות ביטוח לאומי, ולמי שמעסיק עובדים גם תשלומי ניכויים בגין מס הכנסה וביטוח לאומי. תשלום סכומים אלו בבת אחת ביום אחד יוצר בעיה של תזרים מזומן ולעתים מחנק אשראי. חלק מהמעסיקים, עקב תזרים מזומן, נוטל סיכון ולא משלם סכומים אלו במועד, ומסתכן בתשלומי קנסות ובחשיפה לאישום פלילי. בעיית התזרים בחלקה נובעת ממצב שבו מפיקים חשבוניות מס, ואין תקבול בגינן, ולמרות זאת נאלצים לשלם מס ערך מוסף ומס הכנסה מראש. בעניין זה רצוי להתייעץ עם המייצג (רו"ח או יועץ המס) בדבר האפשרות לעשות שימוש בחשבוניותעיסקה טרם קבלת התקבול, והפקת חשבוניות מס/קבלה עם קבלת התקבול בלבד. יש לציין כי הדבר תלוי בתחום העיסוק, ובתוספת ניהול הספרים המתאימה. כדי להקל על בעיית תזרים המזומן של ה"15 לחודש" ישנן מספר אפשרויות:
שימוש בכרטיס אשראי - רשויות המס וביטוח לאומי מאפשרות לשלם את החוב עד ל-19 לחודש באמצעות כרטיס אשראי ללא הטלת קנס. כדאי לבקש מחברות האשראי לדחות את מועד הפרעון ל-15 לכל חודש. במצב זה יבוצעו כל התשלומים מהחודש הקודם ב-15 לחודש לאחר מכן, ואז יתפנה לאחר ה-15 בכלחודש סכום אשראי בכרטיס לתשלומי מע"מ וביטוח לאומי. אבל, אליה וקוץ בה, רשות המסים מגבילה את התשלומים בכרטיס אשראי של מע"מ ומס הכנסה עד לסכום של 15 אלף ₪ בלבד לשני המוסדות יחד (לא ברור מדוע)! לכך יש מספר פתרונות:
לא כולם יודעים, פיגור בתשלום מקדמות מס הכנסה עד 7 ימים לאחר ה-15 לחודש לא מחוייב בקנס כלשהו (בהתאם לסעיף 190 (א) (1) (א) לפקודת מס הכנסה). לכן בשלב ראשון ניתן לדחות את תשלום מס מקדמות ל-21 לחודש (לא לחכות ליום האחרון, מספיק אחרי ה- 20) כדי להגיע לדחייה מקסימלית נוספת ניתן להנפיק כרטיס אשראי נוסף שבו נקבע את מועד החיוב ל-20 בחודש. בכרטיס זה נשלם את מקדמות מס הכנסה. במקרה הזה כרטיס האשראי שמחוייב ב-15 לחודש נוכל לשלם את תשלומי המע"מ, ובכרטיס האשראי השני לשלם את תשלומי מקדמות מס הכנסה, וכך נוכל לדחות ביותר מחודש תשלומים של עשרות אלפי שקלים (יחד עם תשלומי מקדמות ביטוח לאומי וביטוח לאומי ניכויים שאינם נכללים בהגבלת 15,000 ₪ של רשות המיסים) איך לתכנן תשלום חודשי של 15,000 ₪ בכדי להגיע לתשלומי מע"מ לכל תקופת תשלום של פחות מ-15 אלף ₪ יש לבצע תכנון מתאים. בעל העסק לומד לאורך זמן שבמהלך השנה יש תנודות במחזור המכירות ותשלומי קניות סחורה וציוד, שנובע לעיתים מתנודתיות עונתיות או מקנייה חד פעמית של ציוד או קנייה מרוכזת של חומרי גלם.

דוגמא: יכול להיות שעבור חודש מאי סכום תשלום המע"מ בסך 13,000 ₪, ואילו בחודש יוני צפוי תשלום בגין מע"מ של כ-17,000 ₪. השינויים יכולים לנבוע מהוצאות כגון קניות חד פעמיות של ציוד או קיטון במכירות עקב חגים או סוף שנה. לשם כך, כדאי לעיתים במצב של תשלום צפוי של 13,000 ₪, לדחות קיזוז מע"מ תשומות של 2,000 ש"ח לחודש הבא, ולשלם בפועל 15,000 ₪, כיוון שבחודש הבא נשתמש בתשומות בסך 2,000 ₪ להקטין את תשלום המע"מ ל-15,000 ₪, וכך ליצור מצב שבו נדחה פעמיים באופן רצוף את תשלום המע"מ.

אפשרות אחרת היא לשלם בחודש אחד סכום גבוה מאוד ואז יתרת התשומות יעברו במשך מספר חודשים קדימה ויקטינו במשך מספר חודשים רצוף את תשלום המע"מ ל-15,000 ₪, ויאפשרו דחיית תשלום המע"מ. הדבר אינו סותר את החוק שמאפשר לקזז תשומות גם עד חצי שנה אחורה ובאישור מיוחד גם מעבר לזה.

נכון שלא רצוי להקדים תשלום, אבל הקדמת סכום נמוך יחסית (2,000 – 1,000 ₪) יכול להקל על תשלום של מעל 10,000 ₪.

 

בכבוד רב
פרלמוטר רונן, רואה חשבון
פרלמוטר טמיר ייזום בע"מ